DS Garanti

John Bonderup VVS ApS er medlem af DS Håndværk & Industri, som er omfattet af DS-garanti, når vi arbejder for private forbrugere. Arbejde for erhvervsdrivende, herunder andelsboligforeninger er ikke dækket af garantien.

DS-garanti sikrer, at en privat kunde, som indbringer en sag for Håndværkets Ankenævn og får medhold får rettet det fejlbehæftede arbejde.

Det gælder også i tilfælde, hvor den udførende virksomhed måtte være lukket eller ude af stand til at rette fejlen, idet en anden virksomhed i ordningen så udfører arbejdet uden beregning for kunden.

DS-garantien dækker sager op til kr. 75.000,-

Læs mere her.